Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

srdce

Forma na syr v tvare srdca. Polomka (okr. Brezno), 1. polovica 20. storočia. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto:  O. Vlková

najdôležitejší orgán zabezpečujúci cirkuláciu krvi v tele. V ľudových predstavách sídlo života a znak lásky. Ako ľúbostný motív obľúbené i v slovenskom folklóre (ľúbostné piesne). Od 12. storočia kresťanská symbolika prezentuje srdce Ježišovo – krvácajúce, ovinuté tŕňmi; Panny Márie – ovinuté vencom ruží, srdce bolestné – s vpichnutými mečmi (Pieta), srdce planúce – s plameňmi symbolizujúcimi lásku a zbožnosť. V týchto symbolických zobrazeniach sa objavuje v ľudovom figurálnom rezbárstve a obrazoch maľovaných na skle. Ornamentálny motív srdca je značne rozšírený v geometrickej štylizácii (výšivka, tkanina), tiež ako súčasť rastlinnej ornamentiky vo výšivkách a nášivkách na kožuchoch, v rezbárskej výzdobe darov lásky (piesty, praslice), vo výzdobe šperkov, domových štítov, operadiel stoličiek a lavíc. Stoličky s operadlom v tvare srdca boli obľúbené v celej Európe. Niektoré predmety, najmä dary lásky, sa tvarovali na spôsob srdca (formy na syr a maslo, medovníky). Srdce je jedným zo štyroch znakov kariet. Srdcia niektorých zvierat sa používali v magických praktikách (okurovanie) ako liečebný prostriedok (epilepsia).

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: dar, Ježiš Kristus, karty, ľúbostné piesne, medovník, okurovanie, rastlinná ornamentika, rezba, ruža, šperk
Literatúra: Bauer, W., Golowin, S., Röttgen, H.: Lexikon der Symbole. Wiesbaden 1980.
Peesch, R.: Ornamentik der Volkskunst in Europa. Leipzig 1981.

galéria