Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

spona

Alumíniová spona na ženské rukávce. Maríková (okr. Považská Bystrica), začiatok 20. storočia. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto: H. Bakaljarová

spínadlo spájajúce okraje odevu pomocou háčika a očka. Dvojdielna spona vzniká ich prekrytím ozdobnými terčíkmi. V období renesancie tvorila účelový a dekoratívny prvok šľachtického a meštianskeho odevu. V ľudovom prostredí na Slovensku sa používala pri spínaní a zdobení ženských živôtikov, kabátikov a vrchných častí mužského odevu. Rozpätie hodnoty a kvality spôn bolo široké čo do výberu materiálu – zlato, striebro, mosadz, cín – a náročnosti spracovania od jemných zlatníckych filigránových či liatych prác, cez práce ľudových kovolejárov napodobňujúcich strieborný filigrán, až po sériové bižutérne napodobeniny, ktoré sa kupovali v obchodoch a na trhoch.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: bižutéria, drotárstvo, filigrán, kabát, šperk, živôtik
Literatúra: Johnová, H.: Ľudové šperky na Slovensku. Bratislava 1972.
Strelec, K.: Ľudové šperky. Bratislava 1990.
Strelec, K.: Ľudové šperky a ozdoby na Slovensku. Martin 1982.

galéria