Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

šnurovanie

Šnurovanie vlnou na mužských nohaviciach. Suchá Hora (okr. Dolný Kubín), 1988. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto: H. Bakaljarová

spôsob zdobenia odevu našívaním šnúr (šujtášov), ktoré remeselne vyrábali pramári (šnurári, pásnici). V bohatých formách rozšírené pri dekorovaní dolománov a mentiek uhorských šľachticov, vojakov, hajdúchov. V ľudovom prostredí na Slovensku obľúbené najmä na prelome 19. a 20. storočia pri výzdobe súčiastok mužského a ženského súkenného odevu.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: kabát, mentieka, živôtik
Literatúra: Kaňová, M.: Ľudové výšivky na Slovensku. Štúdia o ľudovej umeleckej výrobe 5. Praha 1976, s. 16,17.

galéria