Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

ruža

Kompozícia s ružami. Olejomaľba na zástere. Sebechleby (okr. Zvolen), 60. roky 20. storočia. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto: O. Danglová

1. (lat. Rosa L.) – okrasná krovitá rastlina. Obľúbená u Grékov a Rimanov, považovaná za kvet Venuše. Pestovanie ruží v kláštorných i mestských záhradách na okrasu a liečebné účely bolo v Uhorsku rozšírené od stredoveku. V cirkevnej symbolike červená ruža spodobuje krv Krista, biela ruža nepoškvrnenosť Panny Márie. Stáročia sa pokladá za kvet lásky. V tomto význame sa najčastejšie objavuje aj v ľudovej slovesnosti;

2. ozdobný prvok ľudovej ornamentiky. V geometrizovanej podobe je to ružica alebo rozeta, kvet pri pohľade zhora, ktorého základnou formou je kríž. Pridaním ďalších krížových línií vzniká 6- alebo 8-lupeňová hviezda. Keďže kruhová forma rozety často vyjadrovala solárnu symboliku, v ľudovom názvosloví sa rozeta často nazýva hviezdou a tvarovo sa prelína so svastikou. Vo všeobecnosti je ruža v ľudovej ornamentike silne štylizovaná. V realistickejšej podobe sa pod vplyvom barokovej ornamentiky vyskytuje v maľbe na nábytku, na skle, keramike, v naturalistickej podobe aj vo výšivke, takzvanej maľbe ihlou;

3. (foľuš, kiahňa, kňahňa, oheň) – zápalové ochorenie kože prejavujúce sa červenými ohraničenými fľakmi na tele, často je sprevádzané horúčkou. Podľa tradičných názorov ho vyvolával hnev, zľaknutie alebo horúca krv. Najstaršou predstavou o príčine ruže bol démon choroby, ktorý sa snažili z tela vyhnať zariekaním, odfúknutím, obkrúžením uhlíkom, okurovaním, liečením homeopatickou mágiou pomocou červenej farby, okurovaním chorého červenými kvetmi ruže (Rosa L.) alebo pivónie (Paeonia L.), plodmi kaliny (Viburnum L.) alebo inými rastlinami či predmetmi červenej farby. Ako oheň alebo žiara sa označoval aj červený trvalý pigmentový fľak na tvári (naevus);

4. označenie pierka.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: démon, farba, hviezda, Ježiš Kristus, mágia, okurovanie, pierko, svastika, zariekanie
Literatúra: Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001.
Zajonc, J.: Kruh, rozeta a svastika na ľudovom nábytku a ich interpretácia. In: Dekoratívny prejav. Tradícia a súčasnosť. (Danglová, O., Zajonc, J. ed.) Bratislava 1998.

galéria