Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

reliéfna rezba

Detail reliéfnej rezby z kríža. Bzovík (okr. Krupina), 1. polovica 20. storočia. Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti. Foto: Š. Pisoň

ozdobná technika, pri ktorej je plastický vzor do plochy dreva či kameňa rezbou vyhĺbený (plochý reliéf) alebo vystupuje nad povrch plochy (oblý reliéf). Na Slovensku, rovnako ako v iných krajinách Európy, reliéfnou rezbou ozdobovali predmety najmä vyučení remeselníci pracujúci s drevom: debnári (dná sudov a lisy na víno, úle), mlynári (zariadenia vodných mlynov), stolári (nábytok). Školení rezbári, najmä českí a nemeckí, vyrábali technikou negatívneho reliéfu formy pre slovenské modrotlačiarske a pernikárske dielne. Provincionálni rezbári, rezbári-samoukovia a kamenosochári uplatňovali reliéfnu rezbu pri výzdobe sôch, náhrobníkov, ľudoví výrobcovia a pastieri pri dekorovaní črpačiek, črpákov, palíc, úľov a piestov.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: črpačka, črpák, kamenárstvo, modrotlač, náhrobník, palica, piest, rezba, rezbárstvo, socha, úľ
Literatúra: Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Technologie lidové výroby. Praha 1984.
Vydra, J.: Ľudová modrotlač na Slovensku. Tvar, Bratislava 1954.

galéria