Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

razidlová výzdoba

Sada razidiel na vybíjanie ozdôb do kože, používaná  výrobcom  Štefanom Mulickým. Banská Bystrica. Prevzaté z Polonec, A.: Slovenské opasky, kapsy, spínadlá, obr. 27

dekór vyrážaný razidlami. V slovenskom ľudovom výtvarnom prejave ozdobná technika používaná pri dekorovaní kože (opasky, kapsy), kovu, predovšetkým šperku (najmä pracky, spinky), kováčskych výrobkov (kovanie vozov, najmä vozového oja, zámky, dverové pánty) a predmetov z dreva (operadlá lavíc, stolčeky a drobné úžitkové artefakty v Honte). Kovovými razidlami, ktoré vyrábali kováči, sa vbíjali do podkladu furmičky, cifry (krúžky, polkrúžky, rozetky, srdiečka), tiež vročenia, iniciálky či značky výrobcov.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: nápis
Literatúra: Johnová, H.: Ľudové šperky na Slovensku. Bratislava 1972.
Polonec, A.: Slovenské opasky, kapsy, spínadlá. Osveta, Bratislava, nie Martin? 1960.

galéria