Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

prsteň

Prstene zdobené rytou výzdobou. Stredné Slovensko, 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v  Martine.

šperk nosený na prste. Zároveň predmet ľúbostnej a obradovej symboliky. Kvôli tvaru uzavretého kruhu sa mu pripisovala priaznivá magická sila. V ľudovom prostredí na Slovensku nebolo nosenie prsteňov všeobecne rozšírené. Viazalo sa najmä na niektoré oblasti severného, severozápadného a stredného Slovenska (Liptov, Dolná Orava, okolie Detvy), kde vyrábali prstene miestni prsteniari – kovolejári, kovotepci z mosadze, bronzu, alumínia. K najpozoruhodnejším patrili pečatné, prevažne mužské prstene s terčíkom zdobeným rytým alebo razeným geometrickým dekórom z konca 19. a začiatku 20. storočia. Okrem prsteňov zhotovovaných ľudovými výrobcami z lacného, hoci kvalitného kovu, najväčšej obľube sa tešili prstene so vsadeným kamienkom alebo sklíčkom (prstene s očkom). Predávali sa na púťach a jarmokoch, alebo vykupovali od handrárov za starý textil. Vzácnejšie zlaté, pozlátené alebo strieborné prstene s očkom vyrábali zlatníci v malých mestách (Levice), ich lacné napodobeniny sa dovážali z českých tovární na bižutériu.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: bižutéria, dar, kruh, šperk
Literatúra: Johnová, H.: Ľudové šperky na Slovensku. Bratislava 1972.
Strelec, K.: Ľudové šperky a ozdoby na Slovensku. Martin 1982.
Strelec, K.: Ľudové šperky. Bratislava 1990.