Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

profilovanie

Operadlo drevenej stoličky upravené profilovaním a  reliéfnou rezbou. Slovensko, 1804. SNM Etnografické múzeum v Martine.  Foto: H. Bakaljarová 1998

plastické formovanie obrysovej línie predmetov. V ľudovom výtvarnom prejave sa najvýraznejšie prejavilo v dreve. Rezbou a rezaním sa profilovali okrajové dosky predmetov (lyžičníky, soľničky), najmä však nábytok (operadlá stoličiek a lavíc, police, rímsy na skriniach, čelá a bočnice postelí a kolísok), tiež pracovné nástroje (praslice, motovidlá, hrable), náhrobníky (Detva), kde profilovanie úzko súviselo s technikou prerezávania (prelamovanie). Mechanické profilovanie vznikalo tiež pri tokárskom spracúvaní dreva. V ľudovom prostredí túto techniku uplatňovali najmä vyučení stolári (tokárenie nôh a priečok na nábytku), ale aj ľudoví výrobcovia pri tvarovaní praslíc, vretien, kolovratov, násad k bičom. Profilovanou rezbou boli zdobené tiež okraje štítov a pavlače (Čičmany, Rejdová). Profilovaním súvisiacim s vplyvom rustikálneho baroka do ľudového staviteľstva boli v 2. polovici 19. storočia murársky tvarované priečelia domov, výpustky (južné, juhozápadné Slovensko), prístenné stĺpy (Novohrad, Gemer), drevené a kamenné ostenia okien a brán (Hont, Tekov) a náhrobníky.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: brána, náhrobník, prelamovanie, stolárstvo, štít, tokárstvo, výpustok
Literatúra: Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Technologie lidové výroby. Praha 1984.