Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pohár

(pohárik)

menšia hrnčiarska, kameninová, menej fajansová, cínová, medená, plechová, farebne smaltovaná alebo sklená nádoba bez ucha na pitie tekutín. Má valcovitý tvar, niekedy smerom k dolnej časti kónický, alebo na hornom okraji mierne zúžený. Sklené poháre a poháriky používané v ľudovom prostredí bývali hrubostenné, fúkané alebo vyrobené z formy a hranované. Na rozdiel od malých pohárikov na pálenku nepatrili do bežnej výbavy kuchyne. Osobitý zvykoslovný význam mali cechové a svadobné poháre s emailovým dekórom, datovaním, prípadne s menami majiteľov.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: ---
Literatúra: ---