Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pelikán

Motív pelikána. Výšivka z oltárnej plachty. Dóm sv. Martina. Bratislava, 1. polovica  20. storočia. Prevzaté z Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna  tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava  2001, s. 99. Foto H. Bakaljarová

(lat. Pelicanus L.)

tropický vodný vták. Verilo sa, že mláďatá kŕmi vlastnou krvou. Od 12. storočia symbol obetovania Krista, jeho ukrižovania a vzkriesenia. Reformovaná cirkev ho prevzala ako najčastejšie používaný znak. Objavoval sa na maľbách drevených kazetových stropov protestantských kostolov zo stredného Slovenska, Turca, Oravy, Spiša. Tvoril ozdobný prvok historickej textilnej ornamentiky 17. a 18. storočia. Na Slovensku sa sporadicky vyskytoval na oblatkárňach, v ľudovej výšivke, tkanine a nástennej maľbe.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: Ježiš Kristus, maľba stien domu, oblatkáreň, ornament, výšivka, tkanina
Literatúra: Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Vydavateľstvo Veda. Bratislava 2001.
Fügedi, M.: Állataábrázolás a magyar népművészetben. Miskolz 1993.