Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

páv

Motív  páva z  bielej dierkovej výšivky. Šelpice (okr. Trnava), 1930. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto H. Bakaljarová

(lat. Pavo L.)

vták chovaný od praveku na okrasu. Do Európy sa dostal z Orientu. V 19. storočí sa ako status symbol pestoval na okrasu na dvoroch uhorských veľkostatkov a zámožnejších hospodárstiev. Solárny symbol. Kresťanský symbol nesmrteľnej duše. Neskôr symbol pýchy. Pávie perá za klobúkom nosili mládenci v niektorých oblastiach Slovenska ako znak mládeneckej pýchy, mužnosti. Na Záhorí sa o pierka kosíre mládenci bili. Porazený musel odovzdať pierko víťazovi. Sporadický prvok ľudovej ornamentiky, najmä výšivky, prevzatý zo vzorníkov slohovej textilnej ornamentiky 16. storočia.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: duša, ornament, pierko
Literatúra: Fügedi, M. Állataábrázolás a magyar népművészetben. Miskolz 1993.
Danglová, O. : Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001.