Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

orol

Heraldický motív dvojhlavého orla z cechového džbána. Sobotište (okr. Senica), 1834. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto H. Bakaljarová

(lat. Aguila Brisson)

dravec, lovecký vták. Pre viaceré kultúry sa stal symbolom sily a víťazstva, bol atribútom bohov a panovníkov. V kresťanstve symbol kráľa nebies – Ježiša Krista Boha. V heraldickej symbolike znak Rakúsko-Uhorska. V slovenskej ľudovej ornamentike, podobne ako v iných krajinách bývalého Rakúsko-Uhorska, sa objavuje ako dvojhlavý orol s korunou, často v kombinácii s kresťanskými symbolmi – krížom, Kristovým emblémom. Vklinený do rastlinného dekóru sa objavuje v krížikovej výšivke na kútnych plachtách, v rezbárskej výzdobe a v maľbe na keramike.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: Ježiš Kristus, zoomorfné zobrazenie
Literatúra: Cooper, J. L.: Lexikon Alter Symbole. Leipzig 1986.
Danglová, O.: Dekor/Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001.
Peesch, R.: Ornamentik der Volkskunst in Europa. Leipzig 1981.

galéria