Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

ornamentník

Ornamentník z obce Parchovany (okr. Trebišov) na festivale vo Východnej, 1990. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto J. Paličková

zástava označujúca na folklórnych festivaloch jednotlivé obce a folklórne kolektívy. Zástavy, ktoré zhotovovali a dekorovali členovia folklórnych kolektívov podľa lokálnych textilných tradícií, boli prvý raz použité v sprievode a pri výzdobe amfiteátra na Folklórnom festivale vo Východnej v roku 1974. Neskôr sa uplatnili aj na iných regionálnych a lokálnych slávnostiach a festivaloch (Myjava, Kamenec pod Vtáčnikom).

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: ornament
Literatúra: Paličková, J.: Ornamentníky. Výtvarná tvorba ľudových kolektívov. Senica 1992.

galéria