Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

olejotlač

Olejotlačový obraz Smrť Panny Márie. Hubová (okr. Ružomberok), 19. storočie.  SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto H. Bakaljarová

obraz tlačený olejotlačou, technikou súbežnej tlače základných farieb, napodobňujúcou olejomaľbu. Olejotlačové obrazy, reprodukujúce náboženské námety, boli na vidieku značne obľúbené ako nástenné obrazy. Z ľudového interiéru postupne vytlačili pôvodnejšie obrazy maľované na skle. Od polovice 20. storočia prišli do módy veľké oválne náboženské obrazy, ktoré sa vešali nad manželské postele. K ich najčastejším námetom patrili zobrazenia Madony, svätej Anny, Poslednej večere, Krista na hore Olivetskej. Strediskami produkcie tohto druhu litografií boli v Nemecku Drážďany a Neuruppin, v Rakúsku Viedeň, v Čechách Praha, v medzivojnovom období vznikali aj na Slovensku (Neografia Martin, Slovenská grafia Bratislava). Distribúciu obrazov zabezpečovali kníhkupci a kramári.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: obraz, grafika
Literatúra: Brückner, W.: Elfenreigen Hochzeitstrum. Die Öldruckfabrikation 1880 - 1940. Kolín 1974, s. 115- 126.

galéria