Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

oblatkáreň

Oblatkáreň. Lučenec 1774. SNM Martin. Foto  M. Pišný. In Pančuhová, E.: Oblatkárne. Prevzaté z Remeslo/Umenie/Dizajn  2004, č. 23, s. 48.

(oblatkovnica, oblátnica)

železné náradie v tvare roztváracích klieští s dvoma okrúhlymi alebo obdĺžnikovými platňami a dlhými ramenami. Slúžilo na pečenie vianočných oblátok. Riedke oblátkové cesto sa vlialo na jednu platňu a druhou sa prikrylo. Pomocou dlhých ramien sa oblatkáreň položila na otvorený oheň alebo vložila do vyhriatej rúry. Na jednej alebo oboch platniach boli zvnútra vyryté obrazce a nápisy prevažne náboženského (Ukrižovanie, Božské srdce, Baránok boží, Adam a Eva, kalich, Kristove iniciály), menej svetského charakteru (heraldické znaky, architektonické, poľovnícke motívy), ktoré sa odtlačili na oblátku. Staršie oblatkárne boli kované a zdobené rytým dekórom. Na území Slovenska boli známe už v 16. storočí. V 18. a 19. storočí sa vyrábali aj liatinové oblatkárne. Menšie oblatkárne sa používali v rímskokatolíckych kláštoroch a farách na pečenie malých oblátok – hostií, ktoré ako predmety uctievania patria k rekvizitám liturgického obradu.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: vianočné oblátky
Literatúra: Melniková-Papoušková, N.: Kovové oplatnice a pečení oplatek. In Věci a lidé 6, 1954/1955, s. 446-473.
Pančuhová, E.: Oblatkárne. In Remeslo/Umenie/ Dizajn 2004, č, 2, s. 48-49.

galéria