Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mriežka

Mriežka z volánu ženských rukávcov. Okolie Trnavy, 19. storočie. Depozitár ÚĽUV. Foto O. Danglová

(hrachovinka)

výšivka v sieti utvorenej pravidelným jednosmerným vytiahnutím osnovných nití z podkladového materiálu. Tie sa rozmanitým spôsobom obtáčajú niťou, čím vznikajú prepletené stĺpiky a prúžky s medzierkami. Šírka mriežky, charakter vzorov a zložitosť vzorov a farebných zostáv sa rôznili podľa regiónov. Výtvarne najvýraznejšie mriežky zdobili roľnícky odev a textil v okolí Trnavy, Bratislavy, Piešťan, Trenčína, Čičmian, v Honte a na Horehroní.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: výšivka podľa počítanej nite
Literatúra: Danglová, O.: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, Bratislava 2009.
Chlupová, A. a kolektív: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika. Alfa. Bratislava 1985.

galéria