Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

morenie

Súsek zdobený morením a rezbou.  Košecké Rovné (okr. Ilava), 19. storočie. Foto O. Danglová

1. (pajcovanie) – spracovanie a upravovanie vzhľadu dreva, kovu, kože, textilu pomocou moridiel – roztokov alebo pár látok, ktoré ovplyvňujú farebnosť moreného materiálu a majú konzervačné účinky. V ľudovej výrobe sa uplatňovalo vo farbiarstve, pri spracúvaní kože, najmä však pri úprave dreva, kde sa okrem impregnácie docieľovala predovšetkým celoplošná polychrómia. Vynikla najmä pri povrchovej úprave súsekov a hračiek. Najstarším spôsobom bolo morenie pomocou organických farbív. Využívali sa na to odvary z kôry duba, divej slivky, jelše, trnky, z plodov chabzdy, šafranu, fernambuku alebo dobytčia krv. Účinok podobný moreniu sa docieľoval aj zadymovaním (čierny riad, súsek). Rôzne druhy drevín vyžadovali rozdielne spôsoby morenia. Dubové drevo sa morilo na čierno namáčaním do octu zmiešaného so železnými pilinami, jabloňové drevo sčernelo namáčaním do vápna. Slivkové drevo vo vápne nadobudlo sýtočervenú až hnedú farbu, v kyseline sírovej farbu tmavohnedú až čiernu;

2. podľa tradičných názorov ochorenie spôsobené morou.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: čierny riad, hračka, mora, súsek
Literatúra: Paličková-Pátková, J.: Ľudové kožušníctvo na Slovensku. Veda, Bratislava 1981.
Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Praha 1984.