Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

misa

Habánska misa s kvetinovým dekórom, okolo r. 1700. Prevzaté z Kalesný, F.: Habáni na Slovensku, obr.164

okrúhla hrnčiarska, fajansová, porcelánová, drevená alebo plechová, rôzne hlboká nádoba s oblými, rovnými alebo lomenými stenami, s uškami alebo bez nich. Veľké misy slúžili na spoločné, malé na individuálne a príležitostné jedenie. Hlinené a drevené misy sa používali už v neolite. Najstaršie hlinené misy boli neglazované. Od stredoveku sa vyrábali glazúrované, v 19. storočí s maľovaným dekórom umiestneným na dne alebo po vnútornom obvode stien. Bohato zdobené fajansové misy vyrábané od 18. storočia plnili v ľudovom interiéri aj funkciu dekoratívno-reprezentačnú (zdobili sa nimi steny), sviatočnú a obradovú (pri krstinách, svadbe). Do začiatku 20. storočia sa v horských oblastiach Slovenska podomácky vyrábali a používali jednoduché dlabané drevené misy, ktoré sa vyvážali aj do iných častí Uhorska. Zvyk jesť zo spoločnej misy položenej na stred stola súvisel s tradičným veľkorodinným spôsobom života.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: glazúra, krstiny, majolika, maľba na keramike, svadba
Literatúra: Kalesný, F.: Habáni na Slovensku. Bratislava 1981.
Pišútová, I.: Fajansa. Bratislava 1981.

galéria