Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

marketéria

Rezbársky dekór doplnený štvorcovým zrkadielkom. Piest. Orava,1923. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto H. Bakaljarová

technika výzdoby predmetov používaná v stolárstve a umeleckom remesle. Spočíva vo vykladaní povrchu predmetu do vzorov tvorených drobným kúskami kosti, kovu, slonoviny, perlete. V ľudovom prostredí na Slovensku obľúbená u rezbárov, ktorí strihaným mosadzným plechom zdobili valašky, pastierske palice a biče (plech sa niekedy pribíjal klinčekmi). Perleťou sa vykladali valašky (okolie Trenčína) a fujary (okolie Zvolena). Vykladanie zrkadielkami sa začalo objavovať na prasliciach a piestoch v 1. pol. 20. storočia.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: intarzia, rezbárstvo, valaška, palica, bič, fujara, praslica, piest
Literatúra: Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Technologie lidové výroby. Praha 1984.