Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

maľovaný salaš

Maľovaný salaš. Detail z výjavu. Banská Štiavnica, okolo roku 1900. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto E. Plicková

papierový, zriedka plátenný pás s maľbou pastierskych výjavov. Bol 1–3 m dlhý a 10–20 cm vysoký. Zakrýval čelo dosky, kde bol rozložený betlehem. Na Vianoce sa v baníckych domácnostiach kládol do rohu izby, umiestnený bol aj v ciachovni, kde sa baníci zhromažďovali pred fáraním. Maľované salaše boli výtvarným špecifikom stredoslovenskej baníckej oblasti (okolie Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice). Ich vznik siaha do 2. polovice 19. storočia a rozvoj vrcholí v 1. pol. 20. storočia. Podobné prospekty so salašníckymi výjavmi boli ako súčasť betlehemov v 19. storočí známe aj na Valašsku (Česká republika).

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: betlehem
Literatúra: Plicková, E.: Maľované salaše. Bratislava 1982.

galéria