Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

maľba na skle

ozdobná úprava povrchu úžitkového a dekoratívneho skla dvojakého druhu:

1. historicky staršia maľba za studena farebnými hlinkami, rozrábanými rôznymi olejmi, ktorú poznali už v Egypte. U nás sa používala pri maľbe obrazov na skle;

2. maľba za tepla, spočívajúca v zatavovaní nepriehľadných smaltov (emailov). Na sklo sa farba nanáša štetcom; pri zatavovaní sa môže aj nastriekavať alebo vtierať do vyleptaných línií. Nanesené farby sa po vypálení pri cca 600° C nedajú zo skla odstrániť. Najstaršie maľované duté sklo s rustikalizovaným dekórom ovplyvneným barokom, rokokom a biedermeierom sa zhotovovalo pre vidiek v sklárskych hutách v 18.-19. storočí a vo vidieckych domácnostiach sa používalo ako upomienkový alebo dekoratívny predmet.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: obraz na skle, sklárstvo
Literatúra: Bakošová-Furyová: Historické sklo na Slovensku. Katalóg výstavy. Bratislava 1989.
Strelec, K.: Historické fľašové sklo. Edícia Fontes. Martin 1992.
Škrovina, M.: Maľba na sklo. ÚĽUV Bratislava 2002.