Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kucharka

Kucharka. Liptov, 2. polovica 20. storočia. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto O. Danglová

vyšívaná plátenná nástenka. Súčasť zariadenia kuchyne. Chránila stenu nad stolom alebo sporákom pred zašpinením, súčasne slúžila ako obraz. Do meštianskych domácností v strednej Európe prenikla na prelome 19. a 20. storočia spolu s modernizáciou kuchynského zariadenia. Na Slovensku bola v medzivojnovom období rozšírená v malomestských aj dedinských domácnostiach. Vyšívala sa jednoduchým, prevažne stonkovým stehom modrou, červenou alebo čiernou niťou. Prinášala zobrazenia (ľúbostný pár, ženu pri práci v kuchyni, náboženské námety, žánrové obrázky z holandského prostredia) v spojení s nápismi, vyjadrujúcimi schémy malomestských predstáv o živote (Kto doma šťastie nemá, márne ho v cudzine hľadá; Kde slovenská kuchárka varí, tam sa dobre darí). Predlohy ku kucharkám sa kupovali v obchodoch a na jarmokoch alebo sa podomácky rozmnožovali kopírovaním.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: obraz, výšivka
Literatúra: Danglová, O.: Obrazový svet násteniek. In Remeslo/Umenie/Dizajn, 2002, roč. 13, č. 2, s. 40-41.

galéria