Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

krížiková výšivka

Detail výšivky zo ženských rukávcov.  Okolie Trnavy, začiatok 20. storočia.    Depozitár ÚĽUV. Foto O. Danglová

výšivka podľa počítanej nite, ktorej základom je krížikový steh. V ľudovej výšivke na Slovensku patrila k rozšíreným a obľúbeným. Prispela k tomu zrejme aj skutočnosť, že bola v porovnaní s inými technikami menej náročná a umožňovala ľahšiu reprodukovateľnosť vzorov. V 19. storočí a prvej polovici 20. storočia sa vyskytovala takmer na celom území Slovenska. Jej prostredníctvom sa často konzervovali staré renesančné vzory. Charakteristická je najmä pre okolie Senice, Nového Mesta nad Váhom, Púchova, Krupiny, Modrého Kameňa, pre Horehronie a východné Slovensko.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: výšivka podľa počítanej nite
Literatúra: Danglová, 0.: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, Bratislava 2009.
Chlupová, A. a kolektív: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika. Alfa. Bratislava 1985.

galéria