Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vystrihovanka

Vystrihovanky. Ždiar (okr. Poprad), 1. polovica 20. storočia. Archív kresieb Ústavu etnológie SAV. Kresba: A. Mann

ozdoba vystrihnutá z papiera. V dedinskom interiéri ňou ženy v období sviatkov dekorovali steny, poličky, povalové hrady. Čiastočne aj pod vplyvom židovských rituálnych vystrihovaniek bola rozšírená a obľúbená v Poľsku. V oblastiach severovýchodného Slovenska, susediacich s Poľskom, sa udomácnila v polovici 19. storočia. Papier, z ktorého sa vystrihovanky zhotovovali, bol pôvodne biely, neskôr sa farbil alebo sa pracovalo priamo s farebným papierom. Vystrihovanky sa tvarovali do kruhov, pásov, štvorcov. Mohli byť z jedného alebo dekoratívnejšie z viac na seba poukladaných listov papiera.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: dekorativizmus
Literatúra: Błachowski, A.: Polska wycinanka ludowa. Toruń 1986.
Pranda, A.: Slovak Paper Cuts. In Embroidery, London 12, 1961, č. 1, s. 16-17.