Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

výšivka podľa počítanej nite

Detail výšivky podľa počítanej nite z konopnej sukne rubáča. Gajary (okr. Malacky), začiatok 20. storočia.  Depozitár ÚĽUV.  Foto: O. Danglová

spôsob vyšívania, pri ktorom sa stehy kladú podľa odpočítavania nití podkladového materiálu. Nárečovo označovaný po niti. Zahrňuje viacero techník od jednoduchých účelových stehov, ktorými sa spájali, zošívali a začisťovali, naberali do zberov, spevňovali alebo ukončovali okraje tkanín, cez náročné techniky prelamovania a výrezu, vyšívania v sieti, až po masovo rozšírenú krížikovú výšivku a plochý steh. Staršiu vývinovú vrstvu predstavujú jednoduchšie geometrické postupy vzorovania, ktoré sa vyšívali spamäti a uplatňovali na hrubom konopnom a ľanovom materiáli. V roľníckom prostredí sa na Slovensku udržali v oblastiach, kde sa zhotovovali kroje z domáceho plátna až do polovice 20. storočia.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: krížiková výšivka, prelamovanie, riasenie, výšivka plochým stehom
Literatúra: Danglová, O.: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, Bratislava 2009.
Chlupová, A. a kolektív: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika. Alfa, Bratislava 1985

galéria