Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

výšivka plochým stehom

výšivka vznikajúca pokrytím plochy husto vedľa seba uloženými stehmi. Vo výšivke podľa počítanej nite vytvára drobnejšie geometrické motívy (hladkovanie). Vyšitá podľa predkreslených línií patrí k skupine predkreslených výšiviek (výšivka naplno, na pomaľovanie), kde podľa spôsobu ukladania stehov má plochý steh viacero obmien. Najrozšírenejší v slovenskej ľudovej výšivke je plný obojstranný steh, potom plný úsporný steh (Liptovská Lužná, Malá Lehota, okolie Očovej a Novej Bane) a krížený úsporný steh (okolie Vranova, Trebišova, Michaloviec). Výšivka plochým stehom sa líši tiež podľa toho, či vzniká bez podkladania alebo s podkladaním, pri ktorom sa predkreslená plocha najprv husto vyšije stonkovým alebo retiazkovým stehom a vzor tým plasticky vystúpi z podkladu. Predkreslená výšivka plochým stehom bola charakteristická najmä pre západné Slovensko (Jablonica, okolie Trnavy, Bratislavy). V naturalistickej podobe rastlinného dekóru je príznačná pre poslednú vývinovú fázu roľníckej výšivky.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: výšivka, výšivka podľa počítanej nite, predkreslená výšivka
Literatúra: Danglová, O.: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, Bratislava 2009.
Chlupová, A. a kolektív: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika. Alfa, Bratislava 1985.