Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

výšivka na sieti

Sieťovaná vložka s figurálnym motívom. Slovensko, koniec 18. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto: O. Danglová

(raca, reca)

výšivka na ručne viazanej sieti alebo na sieti vytvorenej dvojsmerným vytiahnutím nití podkladovej látky. Na území Slovenska obľúbená v 17. storočí ako súčasť cirkevného mobiliára a honosných šľachtických a meštianskych textílií. V roľníckom prostredí sa pravdepodobne aj prostredníctvom vzorníkov udomácnila v priebehu 18. a 19. storočia. Zdobili sa ňou predovšetkým kútne plachty a čepce (Batizovce, Čičmany, okolie Trenčína, Topoľčian, okolie Bzovíka, dolná Orava, Horehronie).

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: výšivka
Literatúra: Danglová, O.: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, Bratislava 2009.
Chlupová, A. a kolektív: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika. Alfa, Bratislava 1985.

galéria