Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

výšivka krivou ihlou

Výšivka krivou ihlou z čepca. Detva, 1. polovica 20. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto: O. Danglová

(tamburínová výšivka, výšivka nemeckou ihlou)

výšivka vznikajúca prevliekaním nite cez látku do radu retiazok pomocou háčika – krivej ihly. Je orientálneho pôvodu, rozšírená bola najmä na Balkáne. Na Slovensku sa ujala v okolí Bratislavy. V okolí Zvolena, Detvy a v časti Novohradu sa kombinovala s dierkovou výšivkou.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: dierková výšivka, výšivka
Literatúra: Danglová, O.: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, Bratislava 2009.
Chlupová, A. a kolektív: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika. Alfa, Bratislava 1985.

galéria