Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

výšivka kovovou niťou

Plastická výšivka kovovou niťou zo ženských rukávcov. Okolie Trnavy, začiatok 20. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto: O. Danglová

výšivka zlatou alebo striebornou kovovou niťou, alebo jemnou špirálou z kovových nití – bouillonom. Pre drahocennosť a nádheru obľúbená v panskej a liturgickej výšivke v 16. storočí. Do ľudového prostredia prenikla v 18. storočí (okolie Trnavy, Bratislavy, Nového Mesta nad Váhom, Topoľčian). V podobe pôsobivej reliéfnej výšivky, pri ktorej sa plasticita vzoru docieľovala našívaním zlatých nití cez vzor vystrihnutý z kartónu, doviedli túto pôvodne barokovú techniku k profesionálnej dokonalosti vyšívačky v Cífera a Hrnčiaroviec nad Parnou. K rozšíreniu výšivky kovovou niťou v bohatších obciach západného Slovenska v 19. storočí prispelo založenie Kühlmayerovej továrne na zlaté nite v Bratislave 1868.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: nášivka, výšivka
Literatúra: Danglová, O.: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, Bratislava 2009.
Chlupová, A. a kolektív: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika. Alfa, Bratislava 1985.

galéria