Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vybíjanie

Goralská valaška s vybíjaným poriskom. Ždiar (okr. Poprad), 1930. SNM Etnografické múzeum v Martine. Kresba: I. Riabič

zdobenie dreva alebo kože vbíjaním kovových, najmä mosadzných plieškov, klinčekov a cvočkov. Rozšírené na Balkáne, známe v Maďarsku. Na Slovensku sa vybíjaním zdobili najmä valašky a pastierske biče. Najčastejším spôsobom bolo vysekanie ozdobných línií, do ktorých sa kladivkom vbíjali úzke pásiky plechu. Z kožených predmetov to boli najmä pastierske kapsy, opasky a remenné zápästky – náramky, ktoré nosili valasi na ruke proti presileniu pri dojení oviec. Vybíjali sa kupovanými kovovými gombíkmi a cvočkami. Valasi, ktorí obľubovali lesklú výzdobu, si hotové predmety často vybíjali sami. Na Kysuciach a Orave sa vybíjaním mosadznými klincami zdobili vstupné dvere do domu.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: bič, kapsa, opasok, valaška, zápästky
Literatúra: Polonec, A.: Slovenské opasky, kapsy, spínadlá. Osveta, Bratislava-Martin 1960.
Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Technologie lidové výroby. Praha 1984.
Václavík, A.: Slovenské palice. Turčiansky Svätý Martin 1938.

galéria