Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vruborez

Britevník zdobený vruborezom. Slovensko, 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine.  Foto: H. Bakaljarová

ozdobná rezbárska technika. Podstatou sú trojuholníkové klinové zárezy zoradené jeden za druhým tak, že tvoria línie. Charakter vruboreznej výzdoby je geometrický. Vruborez sa vyskytuje spravidla v kombinácii s technikami plochej rezby. Najstaršie pamiatky pochádzajú z bronzovej doby. V tradičnom ľudovom rezbárstve na Slovensku sa najčastejšie uplatňoval na stropných trámoch, piestoch, mangľoch a prasliciach. Používal sa aj pri výzdobe predmetov z kovu a kameňa. Označenie vruborez termínom rováš vychádza z použitia zárezov na rováši.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: mangeľ, praslica, piest, rezbárstvo, rováš
Literatúra: Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Praha 1984.

galéria