Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vročenie

Detail figurálnej rezby z geletky s vročením výroby 1851. Detva.  SNM Etnografické múzeum v Martine. Kresba: J. Vodrážka

dátum alebo rok vyznačený na predmete, objekte, prinášajúci informáciu o čase jeho zhotovenia, obnovy, darovania alebo venovania k určitej príležitosti (sobášna truhla s vyznačením dátumu sobáša). V ľudovom prostredí na Slovensku jeho použitie súviselo so znalosťou písma. Vročenie sa často spájalo s monogramom či menom zhotoviteľa alebo vlastníka predmetu, prelínalo s kresťanskými iniciálami alebo bolo organickou súčasťou nápisu. Označovali sa ním priečelia domov, prícestné sochy a kríže, stropné hrady, nábytok, pracovné nástroje a predmety každodenného použitia. Bolo neoddeliteľnou súčasťou nápisov na náhrobníkoch, kde prinášalo údaje o dátume narodenia, smrti a výške veku zosnulého.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: nápis, priečelie, truhla na šaty
Literatúra: Danglová, O.: Nápis ako ornament a etnografická informácia. In Etnológia a kultúrne dedičstvo. Zborník k jubileu Soni Kovačevičovej. (Danglová. O., Stoličná R. ed.) Bratislava 2001, s. 174-181.

galéria