Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vlnovka

(cikcak)

krivka tvoriaca pravidelné oblúky. Znázornenie blesku, vody, hada. Staroveký symbol boha búrky. Ako ozdobný prvok ľudovej ornamentiky mal zväčša technologický pôvod. Prirodzene vznikal pri pletení košov, tkaní jednoduchých vzorov, rezbárstve (vruborez), maľbe na keramike, pletení paličkovanej čipky.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: búrka, had, paličkovaná čipka, vruborez
Literatúra: Danglová, O.: Dekor/Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001, s. 34-37.