Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

tulipán

Tulipán v kytici. Vzor používaný v Liptovskej Lužnej na zástere. Výrobok modrotlačiarskej dielne v Starej Ľubovni, 1950. Prevzaté z Vydra, J.: Modrotlačiarstvo na Slovensku, obr. 116

(lat. Tulipa L.)

1. okrasná rastlina s kalichovitým kvetom. V Európe sa udomácnila prostredníctvom tureckých vplyvov v 16. storočí. Móda pestovať tulipány prepukla najmä v Holandsku a bola príznačná pre 17. storočie. V dedinských záhradách na našom území sa tulipány začali pestovať koncom 19. storočia, rozšírili sa najmä v 20. storočí;

2. ozdobný prvok rastlinnej ornamentiky v tvare kalichovitého kvetu z 3 alebo 5 zahrotených lupeňov. V historickej ornamentike prevládal na vzoroch talianskych a francúzskych hodvábov, brokátov a výšiviek podľa tureckých vzorov. Rozšírený v ľudovom umení celej Európy. Na Slovensku častý vo výšivke a nášivke na kožuchoch, v maľbe na nábytku, nástennej maľbe a maľbe na skle, v rezbárskej a kamenárskej výzdobe.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: kvety
Literatúra: Danglová, O.: Florálne motívy v ľudovom umení. In: Danglová, O. – Zajonc, J. (ed.): Dekoratívny prejav - tradícia a súčasnosť. Etnologické štúdie 6. Veda, Bratislava 1998, s. 21-35.
Danglová, O.: Dekor/Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001.

galéria