Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kovotepectvo

Strieborný tepaný gombík. Orava, 19. - 20. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto H. Bakaljarová 2000

vytepávanie kovových predmetov a ozdôb z plechu. Technika spoločná pre viacero remesiel spracúvajúcich železné plechy za studena. Používala sa v medikováčstve, kotlárstve, cizelérstve, zvonkárstve, šperkárstve. Vytepanými plátkami a plieškami sa zvyčajne obkladali (plátovali) rôzne predmety vyrobené stolármi, rezbármi, zámočníkmi. Ľudoví výrobcovia zhotovovali technikou tepania zvonce a rôzne medené šperky, spony, pracky. Časť z nich sa špecializovala na výrobu loďkovitých praciek na opasky. Kovotepectvu sa venovali popri inom hlavnom zamestnaní, predovšetkým pastierstve.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: kotlárstvo, pastierstvo, pracka, spona, šperk, zvonkárstvo
Literatúra: Johnová, H.: Ľudové šperky na Slovensku. Bratislava 1972.
Markuš, M.: Jelšavskí zvonkári. In Národopisný sborník 9, 1950, s. 42-67.
Strelec, K.: Ľudové šperky. Výkladový slovník. Bratislava 1990.

galéria