Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

klinček

Výšivka s motívom klinčeka zo ženských rukávcov.  Mestečko (okr. Púchov),  začiatok 20. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto O. Danglová

(lat. Dianthus L.; garafia, karafia)

1. okrasná rastlina. Obľúbená v stredovekej rytierskej kultúre. V dedinských záhradách sa začal pestovať na rozhraní 19.– 20. storočia;

2. ozdobný prvok rastlinnej ornamentiky v tvare vejárovitého kvetu s jemnými zárezmi na vrchu lupeňov. Často sa uplatňoval v renesančnej výšivke, ovplyvnenej tureckou ornamentikou. V ľudovej ornamentike na Slovensku sa vyskytuje najmä vo výšivke a nástennej maľbe.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: ornament, kvety
Literatúra: Danglová, O.: Florálne motívy v ľudovom umení. In: Danglová, O. – Zajonc, J. (ed.): Dekoratívny prejav - tradícia a súčasnosť. Etnologické štúdie 6. Veda, Bratislava 1998, s. 21-35.
Peesch, R.: Ornamentik der Volkskunst in Europa. Leipzig 1981.