Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

keramická značka

Mená a značky džbankárov z Bolerázu (okr. Trnava), 18. a 19. storočie. Prevzaté z  Pišútová, I.: Fajansa. Tatran.  Bratislava 1981, s. 24

označenie keramiky znakom výrobcu alebo výrobného strediska. Na slovanskej keramike sa už v 7. – 8. storočí nachádzali na dnách nádob reliéfne keramické značky v tvare členeného kruhu, doplneného krížom, svastikou, hviezdicou. Stredoveký riad sa značkoval vrypmi, zárezmi nechtom alebo hrnčiarskym nožom, prípadne razením (otláčaním razidla-kolku) na okraji, uchu alebo korpuse nádoby. S rozšírením znalosti písma sa ako keramické značky začali používať písmená veľkej abecedy, z ktorých sa zostavoval monogram, celé meno výrobcu alebo aj výrobného strediska. Fajansový riad značkovali džbánkari na dno nádob, na hrdlo, na ucho. Osobnými značkami označovali do polovice 20. storočia svoje výrobky aj hrnčiarski majstri.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: ---
Literatúra: Güntherová-Mayerová, A.: Slovenská keramika. Martin 1942.
Pišútová, I.: Fajansa. Bratislava 1981.
Landsfeld, H.: Lidové hrnčířství a džbánkářství. Praha 1950.