Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

keramická dielňa

Vývesný štít bývalej Hornovej džbankárskej dielne.  Veľké Leváre  (okr. Malacky) 1781. Prevzaté z Zajíčková, M. : Habánsky dvor vo Veľkých Levároch. Remeslo/Umenie/Dizajn 2007, č. 1, s. 33

sústava priestorov, v ktorých sa ručne vyrábala keramika. Zariadenie keramickej dielne na západnom Slovensku sa dá rekonštruovať podľa pôvodných objektov putzovsko-kostkovskej rodiny v Stupave (dnes múzeum Ferdiša Kostku). Rodina bývala a pracovala vo vidieckom prízemnom domčeku s malou kuchyňou v strede, izbou rodiny vľavo a dielňou vpravo. V dielni bol murovaný sporák, dva kruhy na vytáčanie riadu, lavice, police a pomôckami, stôl (klesponk) na miesenie a spracúvanie hliny do hrudiek (klézle) a posteľ na uloženie vandrujúceho tovariša. V druhom prízemnom domčeku vo dvore (prenhauz) boli vo vstupnom priestore police na ukladanie vysušeného a vypáleného riadu, v ďalšom väčšom bolo podpecie s drevom, odkiaľ sa kúrilo do pece. Z druhej strany sa do priestoru na vypaľovanie kládol riad. V prenhauze sa riady polievali i maľovali, čo bola jediná práca, ktorú mohli robiť aj ženy. V kamennom žarnove (melo) sa drvili a mleli farby. Na policiach pri stene sa uskladňovali sadrové a hlinené formy, zdedené po predkoch. Hlina sa osievala na dvore. K dielni patrila aj kôlňa na drevo a hlináreň, v ktorej sa uskladňovala hlina.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: keramika, tovariš
Literatúra: Landsfeld, H.: Lidové hrnčířství a džbánkářství. Praha 1950.
Petrakovičová, A.: Landsfeld, H. Majster a znalec hrnčiarskej a džbankárskej výroby. Modra 2009.

galéria