Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kanva

Kanva na smotanu. Modra (okr. Pezinok), 2. polovica  19. storočia. Prevzaté z Pišútová, I.: Fajansa. Tatran Bratislava 1981,  obr. 131

(kanvica)

nádoba na tekutinu kónického tvaru, zužujúceho sa k hornému a dolnému okraju, zriedkavejšie valcovitá či súdkovitá, s výlevkou, so samostatným alebo odklápacím vekom. V ľudovom prostredí sa rozšírila v 19. storočí. Hrnčiarske kanvy sa vyskytovali iba ojedinele, častejšie sa používali kanvy kameninové a neskôr porcelánové, posledné ako súčasť čajových alebo kávových súprav. Na vidieku boli obľúbené viacúčelové, modro, čierno alebo bielo smaltované kanvy. Na výrobkoch z továrne vo Fiľakove sa zdobili jednoduchým, farebným emailovým florálnym dekórom. Kanvicu používali na rýchle ohriatie vody alebo na čiernu sladovú kávu, udržiavanú cez deň v teple viac hodín na okraji kuchynského sporáka.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: ---
Literatúra: Dobrová, H. - Králiková, E.: Slovenská kamenina. Katalóg výstavy. Martin 1983.