Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

intarzia

Almara zdobená intarziou. Jablonové (okr. Malacky), 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto  M. Juran

(vykladanie)

technika výzdoby predmetov z dreva, najmä nábytku, pri ktorej sa tvoria obrazce do ohraničenej plochy dreveného podkladu vkladaním kúskov dreva rôznej farby. Intarziu poznali už starovekí Egypťania. V Európe dosiahla vysoký stupeň umeleckej vyspelosti v renesancii a baroku. V ľudovom prostredí bol jej výskyt zriedkavý. Na Slovensku sa intarzia drevom, ktorú ovplyvnilo mestské remeselné stolárstvo, sporadicky objavovala aj pri výzdobe nábytku, najmä na almarách, stolčekoch, výnimočne na stoloch (Hont, Turiec).

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: stôl
Literatúra: Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Technologie lidové výroby. Praha 1984.