Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

inkrustácia

Porisko valašky zdobené technikou tauzie. Stredné Slovensko, 19. storočie. Prevzaté z Danglová, O.: Dekor / Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku. Veda. Bratislava  2001, s. 47

ozdobná technika, pri ktorej sa povrch základného materiálu vykladá materiálom iného charakteru alebo inej farby – drevo kovom alebo drevom inej farby (intarzia), kov kovom (tauzia) alebo inou hmotou (niello). Inkrustácia sa vyskytovala už v gréckej a rímskej kovovej plastike. Ako tauzia sa v slovenskom ľudovom umení uplatňovala pri výzdobe valašiek, svadobných čakanov (vykladanie oceľovej alebo železnej sekerky mosadznými pásikmi, tvoriacimi ornament alebo monogram) a šperkov (prstene z pakfónu alebo alumínia vykladané meďou), ako niello pri výzdobe prsteňov (liaty mosadzný prsteň vykladaný umelou hmotou), alumíniových spôn a strieborných retiazok do klobúkov (farebnými umelými látkami).

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: intarzia, prsteň, šperk, valaška
Literatúra: Johnová, H.: Ľudové šperky na Slovensku. Bratislava 1972.
Strelec, K.: Ľudové šperky. Bratislava 1990.