Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

holíčska fajansa

Džbán s cínovým vrchnákom,  kopírujúci manufaktúrne práce. Boleráz  1800. In:  Pišútová, I.: Fajansa. Tatran, Bratislava 1981, obr. 111

keramické výrobky manufaktúry v Holíči (1743 – 1827), založenej Františkom Lotrinským, manželom Márie Terézie na jej panstve. Na odborné, najmä maliarske práce povolávali majstrov zo západoeurópskych manufaktúr. Výrobný program, určený šľachtou a bohatými mešťanmi, bol zameraný najmä na série kvalitného stolového riadu, stolové ozdoby ako doplnky slávnostných tabúľ, výrobu sväteničiek, soľničiek a iných figurálnych predmetov. Od r. 1786 tu začali vyrábať aj kameninu. Výrobky sa pod glazúrou značkovali písmenami H, HH, HF, HP. Postupná zmena odberateľov sa od konca 18. storočia odrazila v procese zľudovenia holíčskej produkcie, ktorá sa už neobracala iba k najvyšším spoločenským vrstvám, ale aj k mešťanom a remeselníkom. Začali sa vyrábať baňaté džbány s výjavmi zo života roľníkov, s cechovými emblémami a ďalšie, ale už bez pôvodných značiek. Holíčska manufaktúra značne ovplyvnila domácu ľudovú produkciu nielen z hľadiska tvaru (taniere so zvlneným okrajom, teriny, sväteničky, soľničky a iné), ale aj vo výzdobe (zelený dekór, motív purpurovej ruže). Po zrušení holíčskej dielne na jej produkciu nadviazali džbankári, ktorí pôsobili v dielňach v Stupave, Častej, Smoleniciach, Boleráze.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: kamenina, keramická značka, manufaktúra, tanier, terina, soľnička
Literatúra: Hrbková, R.: Holíčska fajansa. Bratislava 1954.
Kybalová, J.: Holíčská fajáns. Katalóg výstavy. Praha 1964.

galéria