Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

granátové jablko

Motiv granátového jablka na výšivke zo zástery. Šoporňa, koniec 19., začiatok 20.   storočia. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto  H. Bakaljarová

ozdobný prvok rastlinnej ornamentiky orientálneho pôvodu, znázorňujúci plod stromu granátovníka púnskeho. V Európe sa objavuje v historických tkaninách zo 14. storočia a talianskych brokátoch z 15. storočia. V Uhorsku obľúbený prvok renesančnej textilnej ornamentiky. V ľudovom dekoratívnom prejave na Slovensku značne frekventovaný vo výšivke a čipke, tiež v rezbárskej výzdobe a nástennej maľbe.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: kvety
Literatúra: Danglová, O.: Dekor / symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001, s. 155-196