Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

formy na pečivo

Hrnčiarska forma v tvare srdca. Západné Slovensko, 19. storočie. SNM  Historické múzeum v Bratislave. Foto M. Červeňanský

1. formy na koláč, v ktorých sa pieklo cesto. Boli hrnčiarske, dvojdielne, hnedo alebo zeleno glazované, zriedkavejšie plechové. Mali tvar okrúhlej bábovnice, srdca, bábätka, barančeka, ryby , raka, alebo to boli malé formičky rôznych tvarov, samostatné či s viacerými miskami spojenými dovedna. Vyrábali sa v hrnčiarskych dielňach a používali na celom Slovensku približne od 18. storočia;

2. formy, ktorými sa pred pečením surové sladké cesto tvarovalo alebo zdobilo: medovnikárske drevené formy na tvarovanie medovníkov a formy na obradové pečivo (v 18. a 19. storočí sa v Dačovom Lome vyrábali okrúhle drevené, obojstranne vyrezávané formy na pečenie obradových sladkáňov); vykrajovacie, rôzne tvarované formičky z pozinkovaného plechu, ktoré sa pri pečení pečiva používajú dodnes.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: bábovnica, medovník, obradové pečivo, ryby, srdce
Literatúra: Landsfeld, H.: Lidové hrnčířství a džbánkářství. Praha 1950.
Murgašová (Pišútová), I.: Formy na obradové pečivo z Dačovho Lomu. Zborník SNM-Etnografia, 1962, s.176-180.
Václavík, A.: Slovenské palice. Martin 1936.

galéria