Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

flámovanie

technika výzdoby keramických výrobkov, spočívajúca v stekaní ľahko taviteľnej zelenej , hnedej alebo kombinovanej glazúry, nanášanej na svetlý, biely alebo smotanový podklad nádoby, čím zručný keramikár dosahoval na vnútornom okraji jednoduchý, pôsobivý vzor. Techniku zdobenia podľa rakúskych (wagramských) vzorov zaviedol 1883 do modranskej výroby vtedajší vedúci dielne J. Mička, aby rozšíril výtvarný sortiment výrobkov a zabezpečil dielni vyšší zisk. Do začiatku 20. storočia modranskí džbánkari aplikovali flámovanie na misy rôznych veľkostí, dvojačky a kachlice.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: dvojačky, glazúra, kachlica, misa
Literatúra: Landsfeld, H.: Lidové hrnčířství a džbánkářství. Praha 1950.
90 rokov SĽM Modra, 1883 - 1973 (Pranda, A. ed.). Bratislava 1974.