Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

fládrovanie

povrchová úprava dreva náterom napodobňujúcim jeho prírodnú kresbu. V ľudovom prostredí na Slovensku sa uplatňovalo na stolársky vyhotovenom nábytku. Náter svetlou glejovou farbou sa po zaschnutí prekryl tmavou lazúrovou farbou, do ktorej sa ešte za mokra brkom, prútikom alebo prstom nakreslili letorasty alebo jednoduchý ornament.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: ---
Literatúra: Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Technologie lidové výroby. Praha 1984.