Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

filigrán

Strieborný filigránový gombík. Stredné Slovensko, 19. - 20. storočie. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto H. Bakaljarová 2000

zlatnícka technika spočívajúca v ozdobnom spletaní zlatých alebo strieborných drôtikov. Prostredníctvom byzantských vplyvov vysoko rozvinutá vo veľkomoravskom a neskoršom historickom, najmä renesančnom šperku. V ľudovom prostredí na Slovensku sa objavuje v zlatníckych výrobkoch: gombíky, dvojdielne spony, retiazky, reťaze určené na zapínanie a ozdobu sviatočných vrchných odevných súčiastok (Myjava, Turiec, Hont, okolie Nových Zámkov) alebo ako nepravý filigrán v drotárskych výrobkoch vyhotovených zo závitnicovo upraveného drôtu.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: gombík, spona, spínacia reťaz, šperk, šperkárstvo
Literatúra: Nosáľová, V.: Strieborné ľudové šperky v okolí Levíc. In Slovenský národopis 25, 1977, 1, s. 107-125.

galéria