Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

figurálna rezba

Zobrazenie muzikantov z ucha črpáka. Stredné Slovensko, začiatok 20. storočia. SNM  Historické múzeum v Bratislave.  Foto R. Bunčák 1967

plastická rezba do dreva zameraná na zobrazenie postáv ľudí a zvierat. V ľudovom prostredí na Slovensku bolo vyjadrené buď samostatným artefaktom, ako boli drevené sošky, betlehemské figúry, figurálne úle a medovníkové formy, alebo plastickým dotvorením dreveného predmetu náznakom hlavy či postavy. Takto sa uplatňovalo na rukovätiach palíc a dymníkoch fajok, ukončujúcich hlaviciach stĺpov brán v okolí Košíc, na drevenom náradí, najmä obojručných stolcoch na opracovanie dreva. Figurálne rezbárstvo rozvinuli predovšetkým pastieri pri zdobení bačovského riadu, najmä úch črpákov, stredoslovenskí baníci pri výrobe sošiek tvoriacich súčasť betlehemov. K najautentickejším prejavom figurálneho rezbárstva na Slovensku patrili drevené sakrálne sošky čerpajúce z námetov kresťanského umenia, ktoré sa zhotovovali pre potreby pútnických miest.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: soška
Literatúra: Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001.
Kovačevičová, S., Schreiber, B.: Ľudové plastiky. Veda, Bratislava 1971.
Okáľová, E.: Ľudové drevené sošky. Banská Bystrica 1964.

galéria