Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

figurálna keramika

Vyhnanie z raja. Figurálna keramika z dielne rodiny Kostkovcov. Stupava, 1. polovica 20. storočia. SNM  Historické múzeum v Bratislave. Foto M. Červeňanský

hrnčiarska alebo fajansová plastika, zobrazujúca postavy ľudí a zvierat. Zatiaľ čo hrnčiarske figúry sa tvarovali prevažne na hrnčiarskom kruhu, fajansové sa zhotovovali ručným modelovaním alebo pomocou foriem. Drobnými figúrkami sa zvyčajne vypĺňal voľný priestor v keramickej peci, aby sa lepšie vypálil úžitkový tovar. Spočiatku sa vyrábali figúrky zvieratiek – detských hračiek (prasiatko, koník, vtáčik, ovečka), no známe boli aj figúrky – postavičky imitujúce povolania. Postupnú obľubu figurálneho žánru v ľudovom prostredí ovplyvnil od 18. storočia výrobný sortiment európskych porcelániek, tiež skutočnosť, že u pokatolíčtených habánov prestal platiť zákaz prenosu figurálnych tém do keramickej tvorby. Na západnom Slovensku produkciu figurálnej keramiky vyvolal dopyt pútnických miest Šaštína a Marianky. Sošky Piety sa podľa šaštínskych predlôh zhotovovali v Sobotišti, sošky Madony a sv. Jána Nepomuckého v Dechticiach. Rozšírené boli aj keramické sväteničky v podobe ženskej postavy v dobovom odeve, držiacej misku na svätenú vodu. V Pukanci sa vyrábali betlehemské figúrky. Do začiatku 20. storočia bola tvorba keramikárov– figuralistov zväčša anonymná, do kultúrneho povedomia sa mená najvýznamnejších majstrov zapísali až po roku 1918. Patrili k nim predovšetkým stupavskí džbankári Ferdiš Kostka (1878 – 1951), Ignác Bizmayer (1921) a viacerí modranskí figuralisti, tiež hrnčiarski majstri z Pukanca, Pozdišoviec, Bardejova, Šivetíc.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: betlehem, džbankárstvo, habáni, hrnčiarstvo, keramika
Literatúra: Čomaj, J.: Hlina ako osud. Z vyznaní Ignáca Bizmayera. Bratislava 2003.
Güntherová-Mayerová, A.: Národný umelec Ferdiš Kostka. Bratislava 1950.
Jankovský, M.: Keramika - Ignác Bizmajer. Katalóg výstavy v GMB. Bratislava 1982.
Pranda, A.: Súčasní modranskí figuralisti. Martin 1957.

galéria