Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

butilka

Butilka v tvare knihy. Západné Slovensko,1854. SNM  Historické múzeum v Bratislave. Foto M. Červeňanský

(butelka)

hrnčiarska alebo častejšie kameninová nádobka valcovitého, zriedkavejšie kónického tvaru s úzkym nízkym hrdlom a malým uškom, nasadeným na hornú časť korpusu, s obsahom zvyčajne 5-10 dcl. Na našom území sa objavila v 19. storočí v súvislosti so vznikom manufaktúr na kameninu. Používala sa na uskladňovanie pálenky, prípadne oleja a iných tekutín. Bola prevažne nezdobená, zriedkavo dekorovaná rytým alebo maľovaným geometrickým dekórom. Používanie butiliek pretrvalo až do začiatku 20. storočia.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: hrnčiarstvo, kamenina
Literatúra: Vondruška,V.- Kopřivová,V.- Grulich,T.: Etnografický slovník 1. Domácí kuchynské nářadí, nádobí a náčiní. Národní museum, Praha 1967.